KANSAKUNNAN SYÖPÄ 6. BARBARIA

niskatnurinJukka Kemppinen taisi sanoa Jyrki Kataisesta että tämän mielestä sivistystä on desinfioida veitsi ennen selkään puukotusta. Siinä mielessä sivistys voi hyvin.

Agraari- ja kansallissosialistien koalitio ei vain ole hyökännyt sivistystä vastaan, se on hyökkäys sivistystä vastaan.  Sen ymmärtää, koska agraari- ja kansallissosialistit tarvitsevat tietämättömyyttä kuin kala vettä.
Heidän vinkkelistään sivistys on kuluerä ja koulutuksen tehtävä on tuottaa työvoimaa elinkeinoelämälle, ja mikä ei tee tätä,on turhaa.Siinä he, sivistyneesti sanoen, haukkaavat paskaa.

En toki sano, ettei koulutusjärjestelmään olis pesiytynyt läskiä, tehottomia toimintoja, kuollutta lastia ja etteikö sitä voitaisi tehostaa.

Hyvä osoitus siitä, että koulujärjestelmässä on läskiä, eikä se toimi niin kuin pitäisi on siinä, että Laura Huhtasaaren tapainen… henkilö, onnistuu pääsemään järjestelmän läpi ja päätymään vielä opettajaksi.
Ja samalla se on osoitus siitä, miten agraari- ja kansallissosialistit tarvitsevat tietämättömyyttä ja miten tiede on heille henkilökohtainen vihollinen.

Mutta se ei häivytä itse perusongelmaa.
Koulutuksen tehtävä ei ole tuottaa työntekijöitä, vaan työntekijöiden tehtävä on tuottaa koulutusta.
Sivistyksen lisääminen, uuden oppiminen, uusien yhteyksien etsiminen, löytäminen ja luominen, se on se perustehtävä, eikä se ole koulutuksen tehtävä, eikä korkeakoulujen tehtävä, vaan inhimillisen kulttuurin, ihmisen itsensä, olemassa olon ja tietoisuuden tehtävä.
Valtio ei ole tarkoitus.
Elinkeinoelämä ei olet tarkoitus.
Ihminen, yhteiskunta, tieto, sivistys, kulttuuri, ne ovat se ydin.
Elinkeinoelämä ja valtio ovat välineitä niitä varten.
Ja agraarisosialismi on yhteiskunnan syöpä.

Mutta kamreeritalouden, agraari- ja kansallissosialistien hyökkäyksen sivussa kärsii koulutuksen yksipuolistumisen myötä myös liike-elämä.

Kun viime vuosina on pyritty vaikeuttamaan toisen tutkinnon hankkimista, tai alan vaihtoa, se haittaa tieteen tekoa ja tuottaa yksisilmäisempiä työntekijöitä, työntekijöitä, joilla on vähemmän mahdollisuutta huomata poikkitieteellisiä mahdollisuuksia, uusia ilmiöitä, rinnakkaisia tapahtumia ja se näivettää luovuutta, niin tieteessä kuin taloudessa.

Ja kuten olen sanonut, en pelkää sitä, että barbaarit ovat porteillamme, vaan sitä, että vartioina.