Näkemykseni pakolaisista

vaaleamiesKoska kuplani yhdellä laidalla viesti jäi epäselväksi yleisessä älämölössä.
 
1.
Lisäisin turvapaikkakiintiötä aivan selvästi.
Periaatteessa tavoitteena olisi järjestelmä, joka kykenisi käsittelemään joka vuosi 5000 – 7500 pakolaista, mutta joka voisi vielä joustaa erikoistilanteissa kaksinkertaiseksi, niin että olis olemassa tietyt valmiudet reagoida suuriin katastrofeihin tai sotiin.
2.
Turvallisen maan kautta tulleet, kuten vaikka toisesta pohjoismaasta tai Balttiasta tulleet käännytettäisiin käytännössä heti.
 
3.
Edellisestä johtuen, pakolaisista suurin osa otettaisiin leireiltä tai paikanpäältä, olosuhteista riippuen.
 
3.1
Erityistilanteissa voitaisiin pakolaisia ottaa suoraan rajalta, mutta vain tietyn määräajan, ja silloin pakolaiset asutettaisiin eräänlaiseen rajaleiriin käsittelyn ajaksi.
 
3.2
Venäjän osalta pakolaisia voitaisiin ottaa rajalta, ottaen huomioon, ettei Venäjää voi pitää turvallisena edes venäläisille kaikissa tapauksissa.
3.2.1
Eräissä tapauksissa voitaisiin Suomessa olevaa Venäjän valtion tai johdon omaisuutta takavarikoida venäjältä tulevien pakolaisten kustannuksiin.

 
4.
Kun pakolaisia otettaisiin suunnitellusti ja järjestelmällisesti, tätä varten tehtäisiin vakituinen prosessi ja organisaatio, joka pitäisi koko prosessin ajan sisällään henkilökohtaisin kotouttamissuunnitelman, sekä perheenyhdistämisohjelman.
4.1
Pakolaiskeskuksiin luotaisiin koulutus- ja työpajatoimintaa, jonka tarkoitus olisi kotouttaa
4.1.1
Koulutuksen tarkoitus olisi antaa jokaiselle peruskielitaito arkipäiväisten asioitten hoitoon.
4.1.2.
Työpajatoimintojen tarkoitus olisi antaa peruskäsitys Suomen työelämästä ja ottaa pakolaiset osaksi pakolaiskeskusten toimintaa.
 
5.
Turvallisen maan määrittelyä ei annettaisi pakolaisviranomaisille, vaan ulkoministeriölle, jos se katsoo, että maa on turvallinen, sinne voitaisiin myös palauttaa. Jos maahan ei ulkoministeriön tai vakuutusyhtiöitten mielestä voi matkustaa, sinne ei myöskään voisi karkottaa.
5.1
Luonnonkatastrofit hyväksyttäisiin turvapaikkaperusteeksi.
5.2
Pakolaisen olisi annettava rehellinen selitys matkastaan ja pakolaisuuden taustoista.
5.3
Väärän tiedon antaminen katsottaisiin itsessään perusteeksi karkotukseen.
5.4
Perheen yhdistämiseen liittyvät tiedot tulisi antaa myös samassa vaiheessa, kun pakolais-statusta määritellään.  Perheen määrittelyssä kuitenkin tulisi ottaa nykyistä laveampi kanta, niin että isovanhemmat ja sisarusten lapset voitaisiin myös lukea perheeseen.
 
6.
Lapsen sukuelinten silpominen ei lääketieteellisistä syistä pitäisi olla aina rikos, joka johtaa ei-kansalaisen kohdalla vanhempien karkotukseen ja lasten huostaan ottoon, ja kansalaisten kohdalla vankeustuomioon sen mukaan mitä laissa on pysyvän ruumiinvamman tuottamisesta määrätty. Tämä koskisi jokaista siitä alkaen, kun hakee turvapaikkaa, ja pelkästään epäilys siitä, että lapsi saatetaisiin lähettää maasta pois tästä syystä, riittäisi huostaanottoon.
 
7.
Edelliseen liittyen, tehtäisiin pakolaisille etukäteen selväksi, että Suomessa lasten oikeudet ovat suuremmat kuin vanhempien tai satuolentojen.
 
8.
Jos lapsi on 12-vuotta täyttänyt, ja ollut Suomessa koulussa yli kaksi vuotta, häntä ei voisi karkottaa ilman omaa suostumusta, vaikka vanhemmat karkotettaisiin.
9.
Karkotuksiin luotaisiin järjestelmä, jossa karkotettavalla olisi oikeus olla 40 päivää päätöksen ja mahdollisen kiinnioton jälkeen turvasäilössä odottamassa asian käsittelyä hallinto-oikeudessa. Tämän odotusajan aikana hänen edustajillaan olisi oikeus päästä koska vain hänen puheilleen. Edustajan tapaamisoikeuden loukkaus aloittaisin valitusajan alusta.

 
10.
Pakolaiskiintiön rinnalle loisin helpomman tavan tulla maahan töihin, että pakolaiskiintiöiden ulkopuolisen maahanmuuttojärjestelmän.
10.1
Jos olisi työsopimus, kokoaika työstä joka on voimassa vähintään 2 vuotta, saisi työluvan ja oleskeluluvan periaatteessa automaattisesti  kahdeksi ja puoleksi vuodeksi, jos ei olisi rikosrekisteriä.
10.2
Jos olisi toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, saisi työluvan, joka on voimassa työsuhteen ajan ja viikon jokaista työssäolokuukautta kohden sen jälkeen.
10.3
Jos olisi ollut yhtäjaksoisesti Suomessa töissä kolme vuotta, voisi saada pysyvän oleskeluluvan.
10.4
Luotaisiin lisäksi ”investointioleskelulupa” eräänlainen ”Green card” jossa Suomeen vähintään yrityksiiin 5 000 000€ omissa nimissään investoinut luonnollinen henkilö, jolla ei ole rikosrekisteriä, voisi saada oleskeluluvan, niin kauaksi aikaa, kun investointi on Suomessa.
11.

Edellistä sivuten, haluaisin että, polttopulloiskut, pakolaisten pahoinpitely pakolaisstatuksensa tai ihonvärin vuoksi ja muut vastaavat rikokset, pakolaisia tai pakolaiskeskuksia tai niitten työntekjöitä vastaan, muukalaisvihamieliseen tai rasistiseen järjestöön kuuluminen, sellaisen tukeminen, rahoittaminen, tai rahoituksen järjestäminen rinnastettaisiin terrorismiin, ja pelkästä jäsenyydestä tai esiintymisestä sellaisen järjestön järjestämässä tilaisuudessa, voitaisiin antaa vähintään kolmen kuukauden ehdottomia rangaistuksia, sekä jos tekijällä on muun maan kansalaisuus, karkottaa Suomesta.