Yhteiskuntasopimuksesta, ja tästä paskasta, jota sanotaan pääministeriksi

Luinpa mitä sanoo Helsingin Sanomissa oikeuskansleri Jonkka tämän maan korskan pilkasta, lain väännällyksestä, iskuista, joit ansiokkaat saavat epatoilta.


Tämä paska, jota sanotaan pääministeriksi, ilmoitti heti alkuun, että yhteiskuntasopimusta ei ole.

Yhteiskuntasopimus tarkoittaa on yleinen eettinen julkisen moraalin yhteiskuntafilosofinen perustelu, joka oikeuttaa valtion olemassaolon yhteisten asioiden käsittelyyn tarkoitettuna työkaluna.

Eli tämä paska ilmoitti, että koska ei suostuttu hänen esittämiin työehtojen heikennyksiin, valtion asema ei enää perustu eettiseen julkiseen moraaliin.

Tämä ”sopimus” joka ei siis ole mikään konkreettinen sopimus, vaan kuvitteellinen, sanokaamme filosofinen käsite, jossa ajatellaan, että on olemassa sanattomia sopimuksia siitä, miten asioita on hoidettavia, että yhteisiin asioihin liittyvät ratkaisut ovat eettisesti hyväksyttäviä, jos se on tämän sopimuksen mukainen.

Ja huomatkaa.

Kepuli ei ole tyhmä, eikä se ole tietämätön.

Se on paha.

Tämä paska siis julisti liki ensimmäiseksi ettei tämä sopimus ole voimassa.

Eli siitä, onko päätös yleisen etiikan ja moraalin mukainen, ei enää tarvitse välittää.

Tässä on siis pyritty rikkomaan se rakenne, jonka varaan koko länsimainen yhteiskunta on rakentunut. Ja sitä on tehty määrätietoisesti, pahantahtoisesti ja tarkoituksella.

Länsimaisen yhteiskunnan perusta on roomalaisen oikeuden, maanomistuksen ja germaanisen sopimusoikeuiden kohtaamisessa.

Vaikka meillä on täällä ollut oma omituinen historiamme, meidän sivistyksemme juuret ovat lännessä, monella tasolla. Minulla on vahva paskanmaku siitä, että kun yleensä puhutaan kristinuskosta länsimaisen kulttuurin perustana, niin se on pikemminkin kuin taudinkantaja, ei se tauti. 

Ihmiset, te siellä, suurin osa teistä ei tiedä hevon vittua historiasta, se on yksi syy miksi teitä vedätetään, koska ette kykene vertaamaan olosuhteita, ja tekemään johtopäätelmiä siitä, mitä nämä mulkut teidän varallenne suunnittelevat.  Te ratsastatte aina uudelleen Azincourtiinne. 

Ja siellä se on. Sopimusyhteiskunta.

Teille on opetettu että kuningas oli yksinvaltias ja sen alla oli sitten hierarkia, pyramidina,jossa alimpana olivat maaorjat.
Oikeasti kyseessä oli sopimusyhteiskunta.
Se ei tietenkään ollut tasaväkinen sopimusyhteiskunta, mutta se oli sopimusyhteiskunta, jossa erilaiset toimijat, läänit, kirkko, kuningas, kaupunki, vapaat miehet, maaorjat, jne muodostivat monimutkaisten sopimusten verkoston.  Oikeasti toisin paikoin maaorjien asema perustui pakkovaltaan, mutta saatoi jo viereisessä läänissä perustua sopimusen, ja sitä seuraavassa taas toiseen sopimukseen. 
Tämä malli on länsimainen juuri.

Kiina, Venäjä, Bysantti, ja oikeastaan koko maailma Saksalais-Roomalaisesta keisarikunnasta itään perustui muuhun kuin feodalismiin.
Venäjä oli kehittymässä feodalimiin, samaa tietä kuin Kaarle Suurenkin perintö, mutta mongolien valloitus katkaisi kehityksen 1247.
Lännessä feodalismi kehittyi sitten länsimaisen patrimonialismin, jonka voisin selittää joskus toisella kertaa, kautta nin, että sopimuksen piiriin otettiin kierroskierrokselta uusia ihmisiä, ja tästä meidän pitää taas kiittää rahataloutta. 

Mutta koko ajan, voisin sanoa, vuodesta 1066 alkaen, länsi on kehittänyt sopimusyhteiskuntaa.
Ja tämä sopimusyhteiskunta mahdollistanut kaikkien osallistumisen, parhaimmillaan, yhteiskuntaan, ennen muuta länsimaiseen sivistykseen, tieteeseen ja kulttuuriin, sen kehittämiseen, mikä on ihmisyyden tarkoitus.

Ja sitten meillä on tämä paska, sipilä, jota sanotaan pääministeriksi.

Mutta tällä ilmiöllä on sitten toinen puoli. 

Max Weber näkee että valtio nimenomaan väkivaltaa, organisaatio, jolla on legitiimi, ja nyt tarkkana sen sanan kanssa, väkivaltamonopoli rajatulla maantieteellisellä alueella. (Tämä mahdollistaa mielenkiintoisia näköaloja modernissa yhteiskunnassa) . 

Joka kerran, kun joku puhuu valtion tahtovan jotakin, minua vituttaa. 
Valtio ei ole mikään perkeleen tahdon entiteetti, vaan sen on yhteiskunnan väline hoitaa asioita. 

Yhteiskunta on hyvä ilmaisu, vaikka siinä onkin toistoa, niin sitä parempi. 
Yhteinen kunta. 
Kunta tarkoittaa sitä, että tehdään jotakin yhdessä. 

Ja sitä valtio on.
Yhteiskunnan, eli meidän kaikkien väline tehdä yhteisiä asioita yhdessä, se on työkalu. 

Ja valtio ei ole yhteiskunta. 
Valtio on yhteiskunnan väline.
Valtio on työkalu siinä missä saha, kirves tai giljotiini.

Jos pääministeri sanoo, että ettei yhteiskuntasopimusta ole, hän sanoo, ettei valtio, se väkivaltamonopoli, mikä tietyllä alueella on, ei enää ole meidän, yhteisen kunnan, eikä valtio enää hoida yhteiskunnan asioita. 
Se tarkoittaa, sopimusoikeuden puitteissa, myös sitä, ettei valtiolla ole sitä, mitä se on valtaa, muuta kuin väkivaltamonopolin kautta, koska meillä ei enää ole sitä sopimusta.

Tämä emäpaska vapautti meidät laista. Koska sopimusta ei ole, meillä ei ole enää moraalista velvoitetta lakien noudattamiseen, vaan jää vain väkivaltamonopoli, mutta sekään ei ole enää legitiimi, koska sen legitimiteetti perustui yhteiskuntasopimukseen.
Pääministerin pää avaaminen sähköporakoneella ei enää ole mitenkään väärin, per se. 

Kun luemme Helsingin Sanomien artikkelin Jonka sanomisista, näemme kauas, sylttytehtaalle asti. 

Jonkka kertoo ”Sellainenkin tapaus on ollut, jossa kävin hyvin tiukan keskustelun siitä, että hallituksen esitykseen on kirjoitettava tarve saattaa esitys perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Ministeriössä lakiesitystä valmistellut virkamies vetosi siihen, että poliittisen aikataulun takia ei ole aikaa käsitellä sitä perustuslakivaliokunnassa.”

Ja mitä Jonkka kertoo?

Hän kertoo että tämä agraarisosialistien miehityshallitus on lopettanut niiden sääntöjen noudattamisen, jolla maata hallitaan. Sopimus- ja oikeusvaltio, sen kaikki mikä perustuu sopimusetiikkaan saa mennä. 

Ja kun Jonkka sanoo

Pidän täysin kestämättömänä, jos kiireellä ja poliittisella paineella edes yritetään perustella hyvän lainvalmistelun periaatteiden syrjäyttämistä.”
Hän silloin sanoo myös, että kansallis- ja agraarisosialistien tavoitteden ollessa ristiriidassa sopimus- ja oikeusvaltioiden perusperiaatteiden kanssa, voidaan perse pyyhkiä niiden periaatteisiin. 

  Kun katsomme tätä paskaa, muistamme sen, että Kepu on aina ollut Kremlin huora, eikä kukaan ole voinut nousta siinä organisaatiossa, jos se ei osoita taitojaan ottamalla suihin Kremliltä. 
Ja tiedättehän te tuon, herrojen elkeet, ne tarttuvat renkiin. 

Hyi saatana.