Ruotsin autoteollisuuden uudet innovaatiot

Monet moderninteollisuuden innovaatiot perustuvat, ja vielä useammat saisivat perustua, ympäristön aktiiviseen tutkimiseen, tämän tutkimuksen analyysiin, ja analyysin perusteella tehtyihin päätelmiin siitä, miten tuotetta voitaisiin parantaa ja sen käytettävyyttä lisätä.

Ruotsin autoteollisuudessa on pitkään kehitetty erilaisia innovaatioita, joitten tarkoitus on minimoidaan käyttäjän virheellisestä käyttäytymisestä aiheutuvat ongelmat ja kriisitilanteet.

Uusin keksintö tällä saralla on Volvo Diskutera, jossa hallintalaitteet poistavat kuljettajan mielivallasta syntyvän epädemokraattisen tilanteen.


Uudessa Volvossa on jokaisella omat hallintalaitteet, ja tämä mahdollistaa demokraattisen ja oikean ajotavan.
Aikaisemmin kuljettaja on voinut määrätä aivan yksin, vaikka täysin kuulematta, minne auto menee, mitä nopeutta ja millä vaihteella.
Ajon alussa jokainen matkustaja asettaa ajoneuvon peilit haluamaansa asentoon ja ajotietokone laskee peileille sen jälkeen näitten asentojen välisen demokraattisen aseman, jossa peilit ovat yhtä hyvin kaikkien matkustajien kannalta.
Samoin autoradio toimii samalla periaatteella, jokainen valitsee ensin mieleisensä kanavan, ja tämän jälkeen autotietokone laskee aallonpituuden keskiarvon mukaisen kanavan.
Uudessa Volvossa ohjaaminen tapahtuu demokraattisesti, jos kaksi matkustajaa haluaa kääntyä 90 astetta oikealle, ja kolme 90 astetta vasemmalle, huomioi ajotietokone Svemme vähemmistön oikeudet ja auto kääntyy 60 astetta vasemmalle.
Tasapuolisuuden takaamiseksi autossa on nyt yhtä monta rengasta kuin matkustajaa, ja mekanismi, joka tyhjentää renkaat mikäli yhteen renkaista tulee vuoto. Tämä poistaa sen ikävän epädemokraattisen tilanteen, joka syntyy jos vain yksi matkustajista joutuu vaihtamaan renkaan, muitten seistessä vieressä.
Vaihteistossa on ns. keskiarvo laskuri, jossa jos kaksi matkustajaa haluaa käyttää 1-vaihdetta, kaksi 2-vaihdetta, ja yksi 3-vaihdetta, vaihteisto ei aivan asetu vaihteelle kaksi.
Äkillisiä tilanteita varten autossa on jarrut, jotka toimivat 4/5 enemmistöllä.

Nämä uudet ominaisuudet mahdollistavat uuden, paremman, ihmisläheisemmän ja demokraattisen autoilun.