Avainsana: valtio

ME ALEXANDER I.

Koska tänään on tulee kuluneeksi 2010 vuotta Porvoon valtiopäivien päättäjäisistä….

ME ALEXANDER I

Jumalan Armosta,Kejsari ja Itsewaldias yli koko Ryssänmaanetc. etc. etc.Suuri Ruhtinas Suomen maasaetc. etc.

Aleksanteri I, Suomen Suuriruhtinas

Teemme tiettäwäxi: Että sitte kuin ME Sen Korkeimman edeskatsomisesta olemma ottanet Suuren Ruhtinan maan Suomen hallituxemme ala, olemma ME tämän kautta tahtoneet wahvistaa ja kiinittää Maasa olevan Christillisen Opin ja perustuslait niin myös niitä wapauxia ja oikeuxia, kuin kukin Sääty nimitetysä Suuresa Ruhtinan maasa erinomattain, ja kaikki sen Asuwaiset yhteisesti, niin ylhäiset kuin alhaiset tähän saakka Constitutionin eli säättämisen jälkeen owat nautinneet:

Lupaamme myös pitää kaikkia niitä etuja ja asetuxia wahwana ja järkähtämättämänä heidän täydellisä woimasansa.

Suuremmaxi wisseydexi olemma ME tämän Wakutus-Kirjan MEIDÄN
omalla kädellämme ala kirjoittaneet. Annettu Borgåsa sinä 15/27* päiwänä Maalis-Kuusa 1809.

Pääkirja on korkiammasti omalla kädellä alakirjoitetu

ALEXANDER.

Yhteiskuntasopimuksesta, ja tästä paskasta, jota sanotaan pääministeriksi

Luinpa mitä sanoo Helsingin Sanomissa oikeuskansleri Jonkka tämän maan korskan pilkasta, lain väännällyksestä, iskuista, joit ansiokkaat saavat epatoilta.


Tämä paska, jota sanotaan pääministeriksi, ilmoitti heti alkuun, että yhteiskuntasopimusta ei ole.

Yhteiskuntasopimus tarkoittaa on yleinen eettinen julkisen moraalin yhteiskuntafilosofinen perustelu, joka oikeuttaa valtion olemassaolon yhteisten asioiden käsittelyyn tarkoitettuna työkaluna.

Eli tämä paska ilmoitti, että koska ei suostuttu hänen esittämiin työehtojen heikennyksiin, valtion asema ei enää perustu eettiseen julkiseen moraaliin.

Tämä ”sopimus” joka ei siis ole mikään konkreettinen sopimus, vaan kuvitteellinen, sanokaamme filosofinen käsite, jossa ajatellaan, että on olemassa sanattomia sopimuksia siitä, miten asioita on hoidettavia, että yhteisiin asioihin liittyvät ratkaisut ovat eettisesti hyväksyttäviä, jos se on tämän sopimuksen mukainen.

Ja huomatkaa.

Kepuli ei ole tyhmä, eikä se ole tietämätön.

Se on paha.

Lue lisää ”Yhteiskuntasopimuksesta, ja tästä paskasta, jota sanotaan pääministeriksi”

Valtio, yhteiskunnan isäntärenki

Viime viikolla Jyväskylän Yliopiston järjestämässä tilaisuudessa ja sain tilaisuuden puhua muutaman sanan sosiaalityön, yliopiston ja tieteen kohtauspisteestä.

Koska taas ja aina puhun ilman paperia, enkä huomannut nyt taltioida sanomisiani tallenteeksi, yritän nyt ilmaista tämän ajatukseni kirjallisesti.

Tämä aika korostaa liike-elämän rakenteita ja toimintatapoja niin yhteiskunnassa kuin yliopistossa, ja yhteiskunnassa, on huomioitava eräs asia.

Me ihmiset, olemme yhteisö,  societas, ja meidän yhteisöllinen työmme, tapamme toimia yhdessä, se   yhteiskunta.

Sana “kunta” sinänsä tarkoittaa yhteistoimintaa, se ilmenee vaikkapa vanhoissa sanoissa, nuottakunta, tai venekunta.  Tai valtakunta, alue, jossa on yhteinen ja yhtenäisesti toimiva valta.

Valtio ei ole yhteiskunta.

Valtio on yhteiskunnan työväline, väline, jolla yhteisiä asioita hoidetaan. Lue lisää ”Valtio, yhteiskunnan isäntärenki”