Kansakunnan syöpä 1. – Agraarisosialistinen konservatiivipuolue

Petja JäppinenEn kovasti blogillani pruukaa päivänpolitiikkaa, vaan rakentelen suuria kaaria ja historiallisia yhteyksiä, mutta jos nyt sitten vähän, ja vähän enemmän, sellaiset 15 000 merkkiä.

Minä näen sen niin, että edellisen hallituksen kaatuminen johtui paljolti siitä, miten sitä edellisen hallituksen huono johtaminen söi hallituksen, an sich, arvovaltaa, legitimiteettiä.

Legitimiteetti voi syntyä de jure, de facto, tai quid practica, jossa kahdella viimeisellä on nyanssiero, jälkimmäinen johtaa edelliseen.

Yleinen harhaluulo on, että valtio olisi yhteiskunta.

Tätä harhaluuloa haluavat lietsoa ne, jotka haluavat käyttää valtiota omiin päämääriinsä, koska sillä peitetään se, että yhteiskunta on me; ihmiset, ja valtio ihmisten yhteiskunnan välinen asioitten järjestämiseksi.

Tämän sipilän hallitus on ottanut linjan, jossa leikkaamalla kaikkein pienituloisimpien tuloja, on vahingoittanut yhteiskuntaa, eli se käyttää valtiota oman ideologiansa ajamiseen, piittamatta siitä, kuinka hyödyllistä se on yhteiskunnalle.

Yksisilmäisen ideologian pohjalta esitetään sitten, että kun jotakin on tehtävä paisuneen julkisen sektorin kulujen leikkaamiseksi, koska muutoin työ pakenee Suomesta, on ajatuksessa sen kokoinen aukko, jossa voisi kääntää rekan käsijarrukäännöksellä.

Suomen julkisen sektorin ongelma ei ole julkisessa sektorissa ihmisten palkat, vaan siinä, että 52rapiat  miljardin budjetista, katoaa ensin 6% maatalouden suoriin tukiin, sitten noin 5-8% epäsuoriin tukiin ja sen lisäksi muihin yritystukiin ja huonosti hoidettuun yksityistämiseen ja kilpailuttamiseen.

Tietysti on selvää, että osa tästä heijastuu sitten julkisen sektorin työpaikkoihin, turhiin ja tehottomiin toimintoihin, jotka syntyvät maatalouden ja kannattamattomien maakuntien tuen aiheuttamasta kilpailuvääristymästä, mutta perimmäinen syy ei ole julkisen sektorin palkat, vaan maatalouden ja aluepolitiikan aiheuttamat talouden vääristymät.

Työnpakenemisen syy ei siis ole julkisen sektorin korkeissa palkoissa, ja sitä kautta syntyvä korkea verosaste, vaan keskustan vaalikarjareservaateissa.

Toinen syy on huono johtaminen.