KEEP CALM AND MOVING NORTH

050212a 011Ruotsin kuninkaat tekivät oikeuksien loukkaamisesta lain.
Ja niin alettiin asuttamaan väkeä maille, joihin ei ollut oikeutta.
Varsinaiseen vauhtiin tämä pääsi 1640-luvulla, jolloin kuninkaat alkoivat rikkoa perinnelakeja jo perinteeksi muodostuneen väkivallan voimalla, ja myös vanhan rajan eteläpuolella kuningas alkoi jakamaan maata, joka ei ollut hänen.

Mutta saihan kuningas höntsätyksi väkeä muuttamaan pohjoiseen. Ensimmäinen uudisasukasaalto, lähinnä hämäläisiä peltoviljelijöitä onnistui pääsemään hengestään liki kaikki, sillä ei silloinen peltoruis kestänyt pohjoisen talvea. Savolaisperäiset kaskiviljelijät, joita oli seuraavassa aallossa, ja heidän kaskirukiista jalostunut ruis kesti paremmin hallaan, ja näin savolaisperäinen asutus levisi kohden Oulua sisämaan kautta, kun Hämeestä ja Varsinais-Suomesta kotoisin olevat nousivat vähävähältä kohden pohjoista meren rannan kautta.

Eräs suomalaisuutta määrittävä ilmiö on, joka on osin jo väistymässä, mutta kestänee vielä useita sukupolvia, jos olosuhteet suosivat sitä, että se katoisi, metapsykopatia, nimitys on omani, mutta tunnetaan toisilla nimilläkin.

Suomalaiset ovat kansa suon ja roudan välissä.
Joka vuosi on heillä ollut vastassaan vihollinen, talvi. Joka vuosi on pitänyt kerätä varastot, varustautua, koko kevät, kesä, syksy, ja suurin osa talvea, taistella talven kanssa.
Tämä on kasvattanut kansanluonnetta. Se on ollut sekä geneettistä, että opittua.

Jotkut haluavat käyttää heistä muuta sanaa, mutta miksi? Hehän ovat psykopaatteja. Jos kutsumme heitä hattivateiksi, se ei muuta asiaa.

Psykopatia ei ole sairaus, siinä mielessä kuin yleensä sairauden käsitettä ajatellaan, vaan se on ihmisen ominaisuus. Näyttää siltä että psykopaateilla on rakenteellisia eroja aivoissaan ja nämä erot ovat ilmeisesti periytyviä.  Metkaa muutoin on se, että psykopatian vastapuolena voisi pitää tietyllä tavalla muodikasta ADHD-oireyhtymää, joka sekin on “mekaaninen” häiriö. Eräillä ihmisillä saattaa kuitenkin olla nämä molemmat.

Amerikkalainen elokuva on pilannut psykopaattien mainetta, ja tosi toisaalta sekin, että moderniyhteiskunta ei suosi psykopaatteja samalla tavalla kuin yhteiskunta suosi niitä vielä viisikymmentä vuotta sitten. Esimerkiksi erilaisissa suuryritysten strategisissa johtotehtävissä, kirurgeina, lentäjinä ja muissa vastuunalaisissa tehtävissä, joissa vaaditaan rauhallisuutta, tiettyä piittaamattomuutta ja häikäilemättömyyttä, psykopaatit menestyvät oikein hyvin.

Valkoisista miehistä maailmassa on psykopaatteja noin 1%.
Suomalaisista miehistä aitoja psykopaatteja on noin 4%.