Ken vartijaksi inssin laitetaan?

Käytännössä jo muutaman kymmenen ihmisen organisaatiossa, tulee aiheelliseksi miettiä miten ryhmien välinen tiedonkulku järjestetään tehokkaimmalla tavalla, ja miten ryhmät voivat toimia tehokkaimmin kompastumatta toisiinsa, eli meidän on miettivä taktisia tiimejä.

Kun organisaatio kasvaa, pitää alkaa miettimään strategisen tason ryhmiä.
Nyt on myös kysymys siitä, mikä organisaatio on kyseessä.

Modernissa yhteiskunnassa organisaatio voi olla yritys, yhdistys, virkamiesorganisaatio, kuntahallinnon organisaatio, jne.

Suurissa organisaatioissa eivät organisaation operatiivisen tason tavoitteet ja organisaation johdon tavoitteet, tai organisaation tarkoitus välttämättä ole samat.

Organisaatiota on ohjattava niin, että se täyttää sille tarkoitetun tarkoituksen, ja samalla niin, että sen organisaatiossa olevista ryhmistä saadaan ulos niissä oleva potentiaali, antamalla niitten itse ohjata työtään, silloin ja siinä määrin kuin se on mahdollista, niin että ryhmä löytää parhaimman tavan täyttää tarkoituksensa.

Tässä on kyse esimies- ja johtamistaidosta.
Miten hallinnoida eri ryhmistä koostuvia organisaatioita, niin että fokus säilyy, organisaatio toimii, ja tiimit tekevät parhaiten sen, mitä varten ne ovat luodut.

Monissa asiantuntijaryhmissä pelkästään asiantuntemus on sinänsä ryhmää sitouttava ja vakauttava tekijä. Kollegialisuus on lojaliteettia ryhmää kohtaan, ja asiantuntemus johtaa ammattiylpeyteen, joka saattaa ryhmää kohden tavoitteitaan.

Tämä ei kuitenkaan aina riitä. On luotava sellaisia rakenteita, jotka auttavat ryhmää saavuttamaan sitoutumisen tehtävään ja yhteisiin tavoitteisiin.

Se voi aivan hyvin olla taloudellinen palkkio, mutta se voi myös olla sosiaalinen palkkio, oman tai toisten ryhmien osoittama kunnioitus.

Siinä on muutoin kilpailuvietti.

Ryhmät synnyttävät ryhmäidentiteettiä ja kilpailua.

Kilpailu on hyvä asia.

Photo credit: madmrmox via VisualHunt.com / CC BY

On hyvä asia, jos tiimit yrittävät ylittää itsensä, haastaa toisensa ja pyrkiä kehittämään toimintaansa.

Mutta kilpailu voi myös olla rapauttava tekijä organisaatiossa, sillä se voi johtaa koko yhteisön horjumiseen sisäisen kilpailun johdosta, tiedon kulku voi vaarantua, yhteinen fokus kadota, kokonaisuus voi muuttua pienemmäksi kuin osiensa summa.

Tässä valittava.

Mitä tehdään heikoille ryhmille?

Kokonaisuuden kannalta, sen fokuksen vuoksi, mikä koko organisaatiolla on, heikkoja tiimejä ei saisi olla.

Menestyvässä organisaatiossa kaikki sen ryhmät menestyvät.

Kilpailu voi kirittää, mutta siitä huolimatta jokainen tiimi kokee menestyvänsä, onnistuvansa ja voittavansa.

Tästä syystä voi olla tarpeen muuttaa kilpailutilannetta, katsoa mikä on ryhmän potentiaali, voidaanko ryhmän toimintaa tehostaa luomalla sille uusia toimintatapoja, tarkentamalla sen fokusta, tai käyttää sen osaamista toisten ryhmien heikkouksien korvaamiseen?
Voidaanko ryhmää auttaa luomalla sille oma mahdollisuus onnistumiseen, niin että se luo sille uuden roolin ja mahdollisuuden.

Ja tämän jälkeen…