Kuvia Helsingistä – Synagoga

Kamppi on vanhan Turun Kasarmin harjoituskentän aluetta, siitä nimi, Kapfenfelt- Kamppi.
Nyt se on oleellinen osa Stadin ydintä. Malminrinteessä oleva Helsingin synagoga on myös mielestäni oleellinen osa Kampin ilmettä, vaikka en uskontoja ylipäänsä kovin hyvällä katso. Eräässä vaiheessa SAS-hotelli haki rakennuslupaa, joka olisi katkaissut näköalan synagogan kupoliin, mutta kaupunki ei sitä antanut.
Nyt julkisivu häämöttää lasiosan takaa ja kupoli näkyy metron sisäänkäynnille.