ME ALEXANDER I.

Koska tänään on tulee kuluneeksi 2010 vuotta Porvoon valtiopäivien päättäjäisistä….

ME ALEXANDER I

Jumalan Armosta,Kejsari ja Itsewaldias yli koko Ryssänmaanetc. etc. etc.Suuri Ruhtinas Suomen maasaetc. etc.

Aleksanteri I, Suomen Suuriruhtinas

Teemme tiettäwäxi: Että sitte kuin ME Sen Korkeimman edeskatsomisesta olemma ottanet Suuren Ruhtinan maan Suomen hallituxemme ala, olemma ME tämän kautta tahtoneet wahvistaa ja kiinittää Maasa olevan Christillisen Opin ja perustuslait niin myös niitä wapauxia ja oikeuxia, kuin kukin Sääty nimitetysä Suuresa Ruhtinan maasa erinomattain, ja kaikki sen Asuwaiset yhteisesti, niin ylhäiset kuin alhaiset tähän saakka Constitutionin eli säättämisen jälkeen owat nautinneet:

Lupaamme myös pitää kaikkia niitä etuja ja asetuxia wahwana ja järkähtämättämänä heidän täydellisä woimasansa.

Suuremmaxi wisseydexi olemma ME tämän Wakutus-Kirjan MEIDÄN
omalla kädellämme ala kirjoittaneet. Annettu Borgåsa sinä 15/27* päiwänä Maalis-Kuusa 1809.

Pääkirja on korkiammasti omalla kädellä alakirjoitetu

ALEXANDER.