Petjan aikakirjat 1.21- Kielipelin aivoitukset

Koska muinaisia aivoja ei ole tutkittavaksi, monet olettamukset muinaisten ihmislajien kyvyistä perustuvat kallotutkimuksiin, joissa kallon tilavuus, sen sisäisten alueiden ja harjanteiden kohtien perusteella on pyrytti jäljittämään aivojen rakennetta ja verrattu näitä tietoja apinan ja ihmisten kalloihin
Yleensä kaikilla ihmisillä vasemmasta aivopuoliskosta löytyvät alueet vastaavat puheen tuottamisesta, ymmärtämisestä ja sanojen tunnistuksesta, mutta tämähän ei vielä riitä täyteen ymmärrykseen, vaan meidän on tunnistettava sävy, rytmi, painotus, intonaatio, sekä puhuja ja tämän eleet.
95% oikeakätisistä ihmisistä vasen aivopuolisko on myös hieman suurempi ja kallossa on näkyvissä kielialueen tuntumassa tietynlaiset painaumat, joiden kehitystä voidaan tutkia juuri ihmisen esi-isien kalloista aina Homo Habiliksesta alkaen, apinoilla ei näitä painanteita ei ole, vaikka aivojen epäsymmetriaa näyttäisi ilmenevän myös suurilla ihmisapinoilla. Eli homohabiliksella mahdollisesti oli kehittynyt sellainen neurologinen järjestelmä, jossa aivojen vasenpuolisko kykeni erittelyyn ja viestien analyysiin.
Homo habiliksen kurkku ei kuitenkaan vielä ollut tarpeeksi kehittynyt tuottamaan nykyihmisen monipuolista puhetta, mutta samaan aikaan oli ilmeistä, että kommunikaatiota tapahtui, koska homo habilis metsästi yhdessä ja asui jonkinlaisissa yhteisissä paikoissa, joita voi kutsua joksikin pesän ja leirin välimuodoiksi.

Yhteiset toimet, leiri, pesä ja metsästäminen edellyttämä kommunikaatio ei välttämättä ollut vain puhumalla suoritettua, vaan se mitä luultavammin oli monikanavaista, siihen liittyi ilmeet, käsimerkit ja äänähdykset. Se on ollut edellytys yhteisten suunnitelmien teolla.

Tämä voisi selittää sen, miten aivot ovat kehittyneet rinnan tunnistamaan erilaisia tasoja, eleitä ja ilmeitä rinnan puheen kanssa.  Ja käsimerkkejä käytetään tänä päivänä, niin kuin on käytetty aina metsästäessä ja sotaretkillä täydentämään puhetta, tai kun on pitänyt olla hiljaa. Ja samaa juurta ovat myös jengien käsimerkit.

Khoisan kansan merkkejä Botswanasta


Kun käsimerkit ovat saaneet lisäkseen yhä kehittyneemmän kielen, laji on kehittänyt kilpailukeinojaan aina pidemmälle.